ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร

//ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร 2020-10-15T18:28:54+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)