ขอแสดงความยินดีกับ นายพันกร งามขำ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปี 2563

//ขอแสดงความยินดีกับ นายพันกร งามขำ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับ นายพันกร งามขำ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปี 2563 2020-11-02T11:54:04+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพันกร งามขำ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปี 2563 ในงานไหลประทีปล่องนที สืบประเพณีศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Cr. ภาพ FOFA HOUSE