ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พริมา สุพรรณพงศ์ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล Outstanding Performance จากประเทศสิงคโปร์

//ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พริมา สุพรรณพงศ์ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล Outstanding Performance จากประเทศสิงคโปร์
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พริมา สุพรรณพงศ์ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัล Outstanding Performance จากประเทศสิงคโปร์ 2020-12-09T22:15:50+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พริมา สุพรรณพงศ์ นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 
ที่ได้รับรางวัล Outstanding Performance 
ในการแข่งขัน 4th 2021 Singapore International Piano Competition สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
เมื่อ 30 ก.ย.63


Cr.ภาพและเนื้อข่าวจาก Sitsake Yanderm