ขอแสดงความยินดีกับ ตุ๊ก-พัฒนภูมิ ชอุ่มผล (มือกลอง) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิลปินกลุ่มแห่งปี” ในงานไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2023

//ขอแสดงความยินดีกับ ตุ๊ก-พัฒนภูมิ ชอุ่มผล (มือกลอง) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิลปินกลุ่มแห่งปี” ในงานไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2023
ขอแสดงความยินดีกับ ตุ๊ก-พัฒนภูมิ ชอุ่มผล (มือกลอง) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ศิลปินกลุ่มแห่งปี” ในงานไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2023 2023-05-26T11:05:01+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่า ดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ ตุ๊ก-พัฒนภูมิ ชอุ่มผล (มือกลอง) ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินวงไททศมิตร
ที่ได้รับรางวัล “ศิลปินกลุ่มแห่งปี” ในงานไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2023 ซึ่งมอบให้กับ “ไททศมิตร”
ที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ของผู้ชม มีศิลปะการใช้เสียง จังหวะ และอารมณ์ในการขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงอย่างเหมาะสม
มีความประพฤติดี มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกลมเกลียวภายในวง เป็นกลุ่มศิลปินที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย
เมื่อ 25 พ.ค.66 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ยินดีด้วยนะครับ
#9entertainawards2023
#ชุมชนแลกการเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#ศิลปกรรมศาสตร์ มศว
#fofaSWU
#มศว #swu
#PASWU

ขอแสดงความยินดีกับ ตุ๊ก-พัฒนภูมิ ชอุ่มผล (มือกลอง) ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "ศิลปินกลุ่มแห่งปี" ในงานไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2023