ผลงานนิสิตในวิชาเครื่องแต่งกายไทย วิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง หลักสูตรศิลปะการแสดง

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง/ผลงานนิสิตในวิชาเครื่องแต่งกายไทย วิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง หลักสูตรศิลปะการแสดง
ผลงานนิสิตในวิชาเครื่องแต่งกายไทย วิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง หลักสูตรศิลปะการแสดง 2018-11-08T11:03:34+00:00

Project Description

จากข้อมูลสู่การทดลองทำต้นแบบจากกระดาษและผ้าดิบ
ผลงานนิสิตในวิชาเครื่องแต่งกายไทย
วิชาเอกออกแบบเพื่อการแสดง
หลักสูตรศิลปะการแสดง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ