ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภทรางวัลดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566

//ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภทรางวัลดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภทรางวัลดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566 2024-04-25T11:30:53+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ
“นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์” (พิธีกร, ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และคอนเทนต์ออนไลน์)
ได้รับรางวัล ”ศรีสง่าศรีนครินทร“ ประเภทรางวัลดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ ”วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต“ ปีการศึกษา 2566
รางวัล ”ศรีสง่าศรีนครินทร“ เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติศิษย์เก่า
ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ นำความรู้ความสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติและสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภทรางวัลดีเด่น ด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ เนื่องในงานเชิดชูเกียรติ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ปีการศึกษา 2566