ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา แจ่มดวง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง GOLD PRIZE จากรายการ “Thai Culture Dance Competition 2023” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

//ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา แจ่มดวง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง GOLD PRIZE จากรายการ “Thai Culture Dance Competition 2023” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา แจ่มดวง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง GOLD PRIZE จากรายการ “Thai Culture Dance Competition 2023” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 2023-05-25T13:30:59+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา แจ่มดวง นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมรายการ “Thai Culture Dance Competition 2023” 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง GOLD PRIZE 
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา แจ่มดวง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง GOLD PRIZE จากรายการ “Thai Culture Dance Competition 2023” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยธิดา แจ่มดวง นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง GOLD PRIZE จากรายการ “Thai Culture Dance Competition 2023” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566