กิจกรรมวัน “Playing For Change Day” เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถและให้กำลังใจแก่เด็กในชุมชนคลองเตย

//กิจกรรมวัน “Playing For Change Day” เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถและให้กำลังใจแก่เด็กในชุมชนคลองเตย
กิจกรรมวัน “Playing For Change Day” เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถและให้กำลังใจแก่เด็กในชุมชนคลองเตย 2018-09-18T08:45:32+00:00

Project Description

วันที่ 15 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับโครงการคลองเตยมิวสิกโปรแกรม และมูลนิธิ playing for change ที่ช่วยสนับสนุนโครงการสอนดนตรีให้กับเด็กด้อยโอกาสในหลายประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมวัน “Playing For Change Day” เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถและให้กำลังแก่เด็กในชุมชนคลองเตย พร้อมทั้งนำรายได้จากการจัดงานเป็นทุนในการบริหารโครงการต่อไป