ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีจิตอาสา มหานครข่าว” ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

//ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีจิตอาสา มหานครข่าว” ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสได้รับ ใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีจิตอาสา มหานครข่าว” ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2022-01-11T16:43:50+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีกับ นายปรเมศวร์ นวลขาว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปัจจุบันตำแหน่ง รองประธานสโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ
“คนดีจิตอาสา มหานครข่าว” สาขานักเรียน นักศึกษา จิตอาสา ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จากสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
มอบโดย นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และ บรรณาธิการ เว็บไซต์ มหานครข่าว