ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024

//ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024
ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024 2024-04-11T09:52:57+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกวิชาเปียโนสาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์สากล มหามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของท่านในครั้งนี้
และขอร่วมแสดงยินดีกับท่านอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
————-‐—–‐———-
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Website: http://fofa.swu.ac.th
FB : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
: FOFA HOUSE
: FOFA Friends
Instagram : fofahouse.swu
: fofafriends.swu
Youtube: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
Tel. 02-260-0123
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว
#fofaSWU
#มศว #swu

ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024 ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024 ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024 ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024 ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024 ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบต์ คำประเสริฐ นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับ เหรียญทองจากการแข่งขันเปียโน Sonata Classical International Music Competition Thailand 2024