ขอแสดงความยินดีกับ โบว์ลิ่ง – ปริศนา กัมพูสิริ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (รางวัลพิฆเนศวร) ประจำปี 2565 จากละคร บ่วงใบบุญ ช่อง 8

//ขอแสดงความยินดีกับ โบว์ลิ่ง – ปริศนา กัมพูสิริ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (รางวัลพิฆเนศวร) ประจำปี 2565 จากละคร บ่วงใบบุญ ช่อง 8
ขอแสดงความยินดีกับ โบว์ลิ่ง – ปริศนา กัมพูสิริ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (รางวัลพิฆเนศวร) ประจำปี 2565 จากละคร บ่วงใบบุญ ช่อง 8 2022-05-30T11:42:38+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ โบว์ลิ่ง – ปริศนา กัมพูสิริ นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (รางวัลพิฆเนศวร) ประจำปี 2565 จากละคร บ่วงใบบุญ ช่อง 8
สาขานักแสดงสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ