ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์ ในโอกาสได้รับ เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากกิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม”

//ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์ ในโอกาสได้รับ เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากกิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม”
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์ ในโอกาสได้รับ เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากกิจกรรม “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” 2021-10-01T17:09:01+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี
* นางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน ศิษย์เก่า สาขาวิชานาฏศิลป์
ได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เป็นการดำเนินการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่10
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
– โดย นางสาวพัณณิตา กุลเทียมสิน
ได้รับ เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ในกิจกรรม
“๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทครู ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา