ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์ อนุเคราะห์ดิลก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ “เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยระดับชาติ”

//ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์ อนุเคราะห์ดิลก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ “เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยระดับชาติ”
ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์ อนุเคราะห์ดิลก นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ “เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยระดับชาติ” 2023-01-19T15:07:00+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ นายพุฒิพงศ์ อนุเคราะห์ดิลก
นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1
เดี่ยวซอสามสายเพลง “พญารำพึงสามชั้น”
ในรายการ “เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย และขับร้องเพลงไทยระดับชาติ”
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา