ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร

//ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร 2020-10-15T13:04:09+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ Senior fellow จากสถาบัน Advance Higher Education (Advance HE)