ภาพกิจกรรมโครงการ “รีสกิลตัวเธอให้เป๊ะปัง” จัดโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

//ภาพกิจกรรมโครงการ “รีสกิลตัวเธอให้เป๊ะปัง” จัดโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ภาพกิจกรรมโครงการ “รีสกิลตัวเธอให้เป๊ะปัง” จัดโดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เมื่อ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 2023-02-21T11:13:08+00:00

Project Description

โครงการรีสกิลตัวเธอให้เป๊ะปัง
(วันเสาร์ที่ 18 ก.พ. 2566)
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงจัดขึ้นเพื่อเป็นการ RE-SKILLให้กับศิษย์เก่าของสาขาได้กลับมา ฟื้นฟูความรู้ศาสตร์การแสดง แชร์ประสบการณ์ทำงาน และติวเข้มทักษะปฏิบัติ
จบการศึกษาแล้วแต่ไม่จากครอบครัวการแสดงนะ เราจะกลับมาเจอกันใหม่อีกนะครับ
⚘ขอบคุณคณาจารย์ สาขาวิชาศิลปการแสดงทุกท่านที่ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อลูกศิษย์ในคณะของเรา
#ชุมชนแลกการเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#ศิลปกรรมศาสตร์ มศว
#fofaSWU
#มศว #swu
#PASWU