คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน “ร้อยความรักศิลปกรรม” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

//คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน “ร้อยความรักศิลปกรรม” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน “ร้อยความรักศิลปกรรม” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 2021-09-30T15:03:00+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน “ร้อยความรักศิลปกรรม” เพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
งานเกษียณ ประจำปี 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ออนไลน์)
* รศ.ดร. มานพ วิสุทธิแพทย์ (ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย)
* อ.บุษยมาศ มาลยมาน (สาขาออกแบบสื่อสาร)
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13:00-13:30 น.