ขอเชิญชมบรรยากาศการสร้างสรรค์ศิลปะ Street Art โดยภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม 14 สถาบัน ในกิจกรรม Sam Chuk Street Art Project ณ ตลาดสามชุก ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี

//ขอเชิญชมบรรยากาศการสร้างสรรค์ศิลปะ Street Art โดยภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม 14 สถาบัน ในกิจกรรม Sam Chuk Street Art Project ณ ตลาดสามชุก ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
ขอเชิญชมบรรยากาศการสร้างสรรค์ศิลปะ Street Art โดยภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม 14 สถาบัน ในกิจกรรม Sam Chuk Street Art Project ณ ตลาดสามชุก ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี 2022-04-21T13:22:51+00:00

Project Description

สาขาศิลปศึกษา มศว ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในงาน Samchuk Street Art. ตลาด 100ปี สามชุก อ สามชุก จ สุพรรณบุรี
ขอเชิญชมบรรยากาศการสร้างสรรค์ศิลปะ Street Art โดยภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม 14 สถาบัน ในกิจกรรม Sam Chuk Street Art Project
วันที่ 8-9 เมษายน 2565 
ณ ตลาดสามชุก ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี ซึ่งในโครงการดังกล่าวคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดเทศกาล Sam Chuk Street Art Project 
โดยมี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
และรศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นประธานร่วมในการส่งมอบผลงานสตรีท อาร์ตให้แก่ชุมชนตลาดสามชุก