ภาพกิจกรรมอาสาวาดภาพริมกำแพงคลองสามเสน เขตพญาไท ระหว่างเดือนกันยายน – 3 ตุลาคม 2564

//ภาพกิจกรรมอาสาวาดภาพริมกำแพงคลองสามเสน เขตพญาไท ระหว่างเดือนกันยายน – 3 ตุลาคม 2564
ภาพกิจกรรมอาสาวาดภาพริมกำแพงคลองสามเสน เขตพญาไท ระหว่างเดือนกันยายน – 3 ตุลาคม 2564 2021-11-16T16:46:26+00:00

Project Description

ภาพกิจกรรมอาสาวาดภาพริมกำแพงคลองสามเสน เขตพญาไท ระหว่างเดือนกันยายน – 3 ตุลาคม 2564
เป็นความร่วมมือระหว่างเขตพญาไท, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว, และสี Captain
ขอบพระคุณที่ได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่คณะและนิสิตที่อาสาเข้าร่วมเพ้นท์กำแพง
และทุกท่านสามารถชมผลงานนิสิตทั้งที่ได้ออกแบบเองและลงมือวาดลงสีเองที่ ริมกำแพงโบสถ์เซเวีย ติดกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ