ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

//ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร
ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร 2024-04-18T13:15:11+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นายจักรกฤษณ์ ธรรมแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา
นายจิรดา ศรีจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา
นายหาญณรงค์ หนองกาวี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา
นายบรรดิษฐ์ โรคน้อย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ-นาฏศิลป์ไทย
และนายจิตรภาณุ เอี่ยมเย็น นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาทัศนศิลป์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ในงาน “สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก”
ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567
ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร และ กรุงเทพมหานคร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของท่านในครั้งนี้
และขอร่วมแสดงยินดีกับท่านอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
————-‐—–‐———-
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Website: http://fofa.swu.ac.th
FB : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
: FOFA HOUSE
: FOFA Friends
Instagram : fofahouse.swu
: fofafriends.swu
Youtube: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
Tel. 02-260-0123
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว
#fofaSWU
#มศว #swu
ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ในการประกวดก่อพระเจดีย์ทรายในงาน สงกรานต์วิถีไทยสู่มรดกโลก ในวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามวรวิหาร