ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรุดา ตราชู นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ Song of the sea ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เสียงเพลงแห่งท้องทะเล”

//ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรุดา ตราชู นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ Song of the sea ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เสียงเพลงแห่งท้องทะเล”
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรุดา ตราชู นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ Song of the sea ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เสียงเพลงแห่งท้องทะเล” 2023-05-25T16:44:13+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรุดา ตราชู นิสิตชั้นปีที่2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล
ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ Song of the sea ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เสียงเพลงแห่งท้องทะเล” จัดโดยศูนย์การค้า MBK Center
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรุดา ตราชู  นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงในรายการ Song of the sea ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เสียงเพลงแห่งท้องทะเล”