นสพ. เพชรภูมิ ได้รายงานนิทรรศการผลงานศิลปะ “สีศิลป์ แผ่นดินเพชร” ซึ่งนำเสนอผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565

//นสพ. เพชรภูมิ ได้รายงานนิทรรศการผลงานศิลปะ “สีศิลป์ แผ่นดินเพชร” ซึ่งนำเสนอผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565
นสพ. เพชรภูมิ ได้รายงานนิทรรศการผลงานศิลปะ “สีศิลป์ แผ่นดินเพชร” ซึ่งนำเสนอผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 2022-10-17T15:06:47+00:00

Project Description