ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561

//ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 2019-05-29T09:49:04+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
อาจารย์ สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช 2561ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา