ขอแสดงความยินดีกับนายชินวุฒิ จันทตรัตน์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของเหรียญเงิน Sea Game ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา จากการแข่งขันบีบอย (Breaking B-Boy 1 vs 1)

//ขอแสดงความยินดีกับนายชินวุฒิ จันทตรัตน์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของเหรียญเงิน Sea Game ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา จากการแข่งขันบีบอย (Breaking B-Boy 1 vs 1)
ขอแสดงความยินดีกับนายชินวุฒิ จันทตรัตน์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของเหรียญเงิน Sea Game ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา จากการแข่งขันบีบอย (Breaking B-Boy 1 vs 1) 2023-05-18T10:12:45+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่านาฏศิลป์สากล ที่ได้รับรางวัลระดับ อาเซียน
นายชินวุฒิ จันทตรัตน์ (ชิโนว) ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลป์ วิชาเอกนาฏศิลป์สากล รุ่นที่ 11 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันบีบอย (Breaking B-Boy 1 vs 1)
ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (Sea Game ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายชินวุฒิ จันทตรัตน์ และครอบครัว ที่นำชื่อเสียง มาสู่ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับ
#ชุมชนแลกการเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#ศิลปกรรมศาสตร์ มศว
#fofaSWU
#มศว #swu
#PASWU

ขอแสดงความยินดีกับนายชินวุฒิ จันทตรัตน์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของเหรียญเงิน Sea Game ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา จากการแข่งขันบีบอย (Breaking B-Boy 1 vs 1) ขอแสดงความยินดีกับนายชินวุฒิ จันทตรัตน์ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ เจ้าของเหรียญเงิน Sea Game ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา จากการแข่งขันบีบอย (Breaking B-Boy 1 vs 1)