ภาพกิจกรรมนิทรรศการ “SERCUS25” Thesis Exhibition 2022 วันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

//ภาพกิจกรรมนิทรรศการ “SERCUS25” Thesis Exhibition 2022 วันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ภาพกิจกรรมนิทรรศการ “SERCUS25” Thesis Exhibition 2022 วันที่ 27 ถึง 29 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 2022-06-29T09:32:52+00:00

Project Description