ขอแสดงความยินดีกับครูปั๊ม อาจารย์ ดร. เศรษฐ์สิริ นิรันดร (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง) กับรางวัล “นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม” ประเภทละครเวที จากการแสดงละครเวทีเรื่อง แอนิมอลฟาร์ม สาขาหนองน้ำเจ้าพระยา

//ขอแสดงความยินดีกับครูปั๊ม อาจารย์ ดร. เศรษฐ์สิริ นิรันดร (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง) กับรางวัล “นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม” ประเภทละครเวที จากการแสดงละครเวทีเรื่อง แอนิมอลฟาร์ม สาขาหนองน้ำเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับครูปั๊ม อาจารย์ ดร. เศรษฐ์สิริ นิรันดร (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง) กับรางวัล “นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม” ประเภทละครเวที จากการแสดงละครเวทีเรื่อง แอนิมอลฟาร์ม สาขาหนองน้ำเจ้าพระยา 2022-04-21T14:33:00+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีกับ
* ครูปั๊ม อาจารย์ ดร. เศรษฐ์สิริ นิรันดร (หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง) กับรางวัล “นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม” ประเภทละครเวที จากการแสดงละครเวทีเรื่อง แอนิมอลฟาร์ม สาขาหนองน้ำเจ้าพระยา
จากงาน บ้านหนัง คลังละคร อวอร์ด ครั้งที่ 18 ประจำปี 2021 จัดโดย องค์กรนักวิจารณ์อิสระ ด้าน ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และละครเวที
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ติดตามข้อมูลได้ที่ เพจบ้านหนัง คลังละคร https://www.facebook.com/1290615327646123/posts/7575528025821457/