ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

//ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล 2024-04-24T09:47:06+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล เข้าร่วมแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น Age19-21
ได้รับรางวัล Distinction Award
จัดขึ้นที่ Segi University ประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ (เฟิร์ส) นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัล Distinction Award จากการแข่งขันเปียโนรายการ World Championship International Competition 2024 รุ่น อายุ 19-21 ปี ภายใต้การดูแลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล