27 ก.พ. 2566 ภาพกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ งานน้ำตาลปึก กิจกรรมกระชับมิตรระหว่างนิสิตปี1 และรุ่นพี่สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

//27 ก.พ. 2566 ภาพกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ งานน้ำตาลปึก กิจกรรมกระชับมิตรระหว่างนิสิตปี1 และรุ่นพี่สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
27 ก.พ. 2566 ภาพกิจกรรมกีฬาและสันทนาการ งานน้ำตาลปึก กิจกรรมกระชับมิตรระหว่างนิสิตปี1 และรุ่นพี่สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2023-03-01T16:23:39+00:00

Project Description

27 ก.พ. 2566
งานน้ำตาลปึก กิจกรรมกระชับมิตรนิสิตปี1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างเพื่อนต่างวิชาเอก และรุ่นพี่สโมสรนิสิต ด้วยกีฬาและกิจกรรมสันทนาการ
ทำให้เราสนิทหวานกันมากขึ้นเหมือนน้ำตาลปึก นิสิตน่ารัก สนุกสนาน สร้างสรรค์ และเฮฮามาก
* ขอบคุณสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่รวมพลังพี่ๆเพื่อสร้างประสบการณดีๆอน่างนี้ให้น้อง
* ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการนี้
* ขอบคุณคณบดีคณะพละที่เอื้ออำนวยสถานที่โรงยิมในการจัดงานเพื่อนิสิตในครั้งนี้