ขอแสดงความยินดี กับนายศุภวัฒน์ หงษา ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น 14 เป็น 1 ในทีมเขียนบท ในโอกาสได้รับรางวัลการเขียนบทละครยอดเยี่ยม (รางวัลระดับนานาชาติ) จากบทละครเรื่อง อินจัน

//ขอแสดงความยินดี กับนายศุภวัฒน์ หงษา ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น 14 เป็น 1 ในทีมเขียนบท ในโอกาสได้รับรางวัลการเขียนบทละครยอดเยี่ยม (รางวัลระดับนานาชาติ) จากบทละครเรื่อง อินจัน
ขอแสดงความยินดี กับนายศุภวัฒน์ หงษา ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น 14 เป็น 1 ในทีมเขียนบท ในโอกาสได้รับรางวัลการเขียนบทละครยอดเยี่ยม (รางวัลระดับนานาชาติ) จากบทละครเรื่อง อินจัน 2021-12-21T11:09:23+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดี กับนายศุภวัฒน์ หงษา ศิษย์เก่าวิขาเอกการแสดงและกำกับการแสดง รุ่น 14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 1 ในทีมเขียนบท กับรางวัลการเขียนบทละครยอดเยี่ยม (รางวัลระดับนานาชาติ) Asian Television Awards 2021
สาขา “สคริปต์ยอดเยี่ยม” (Best Script Writing) จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
จากบทละครเรื่อง อินจัน’ Extraordinary Siamese Story : Eng & Chang
– ซีรีส์คุณภาพในความร่วมมือของ
true Original และ Kantana Motion Pictures
– (Best Script Writing)
“สมถะ อูโนะ, ฐิติพงศ์ ใช้สติ, ฐานชน จันทร์เรือง, ศุภวัฒน์ หงษา”
ร่วมพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของซีรีส์ ‘อินจัน’ Extraordinary Siamese Story: Eng and Chang
ได้ทาง Disney+ hotstar  –> www.hotstar.com/th