ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์

//ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ 2024-04-02T17:08:33+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ 
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety.
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว #ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาFofaSWU
#FOFASWU #มศว #swu
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุพจน์ ศิริรัชนีกร  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์