ขอเเสดงความยินดีกับ “จ๊อบ กิตติเดช สุรรัตน์” สำหรับตำเเหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด SWU SMART SPEAKER ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

//ขอเเสดงความยินดีกับ “จ๊อบ กิตติเดช สุรรัตน์” สำหรับตำเเหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด SWU SMART SPEAKER ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
ขอเเสดงความยินดีกับ “จ๊อบ กิตติเดช สุรรัตน์” สำหรับตำเเหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด SWU SMART SPEAKER ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 2022-08-26T12:58:18+00:00

Project Description

ขอเเสดงความยินดีกับ “จ๊อบ กิตติเดช สุรรัตน์” สำหรับตำเเหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด SWU SMART SPEAKER ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565