คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาในงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 73 ปี มศว 2565

//คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาในงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 73 ปี มศว 2565
คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาในงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 73 ปี มศว 2565 2022-04-29T11:55:29+00:00

Project Description

[73ปี มศว]
28 เมษายน 2565 ครบรอบ 73ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม
คณบดีและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาในงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 73 ปี มศว 2565