ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow

//ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ ในโอกาสได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตราฐานอาจารย์มืออาชีพ ของ สหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow 2022-11-28T10:43:08+00:00

Project Description