ผลงานความคิดศิลปะสร้างสรรค์ของนิสิตจีน รุ่น1 ในรายวิชา Siminar in Creative Arts หลักสูตร ป.เอก ศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

/, ระดับปริญญาเอก/ผลงานความคิดศิลปะสร้างสรรค์ของนิสิตจีน รุ่น1 ในรายวิชา Siminar in Creative Arts หลักสูตร ป.เอก ศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ผลงานความคิดศิลปะสร้างสรรค์ของนิสิตจีน รุ่น1 ในรายวิชา Siminar in Creative Arts หลักสูตร ป.เอก ศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2021-05-14T11:47:28+00:00

Project Description

ผลงานความคิดศิลปะสร้างสรรค์ของนิสิตจีน รุ่น1 ในรายวิชา Siminar in Creative Arts หลักสูตร ป.เอก ศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
“มุมจีน มองไทย”
1. แพนด้าเทพธิดา
ของ Li Zhaoyu
2. ปฎิทินจีนในความคิดไทย
ของ Xu Meng Jin
3. คอนโดในบรรยากาศบ้านไทย-จีน
ของ Zhang Chun Yu
4. การพัฒนาเครื่องสลักไม้ไทยสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของ Lai Yu Lin (Linda)
5.ภาพทิวทัศน์เมืองไทยแบบจิตรกรรมจีน(ภาพม้วนยาว)
ของ Ruan Yao Hui

1. แพนด้าเทพธิดา
ของ Li Zhaoyu

2. ปฎิทินจีนในความคิดไทย
ของ Xu Meng Jin

3. คอนโดในบรรยากาศบ้านไทย-จีน
ของ Zhang Chun Yu

4. การพัฒนาเครื่องสลักไม้ไทยสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของ Lai Yu Lin (Linda)

5.ภาพทิวทัศน์เมืองไทยแบบจิตรกรรมจีน(ภาพม้วนยาว)
ของ Ruan Yao Hui