โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ : นาฏศิลป์อาสาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน

//โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ : นาฏศิลป์อาสาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ : นาฏศิลป์อาสาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน 2020-12-04T18:23:07+00:00

Project Description

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรคณะศิลปกรรมศาสตร์ : นาฏศิลป์อาสาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน
วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง 306 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Cr.ภาพถ่าย โดย : ภัคพล เมฆสุวรรณ