นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

//นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 2019-02-28T18:55:33+00:00

Project Description

นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
นำทีมประกวดโดย ผศ.ดร.เทพิกา รอดสการ และ อ.ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร