นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

//นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 2019-05-29T09:54:14+00:00

Project Description

นิสิตดนตรีไทยรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเล่นดนตรีบนแอพพลิเคชั่นระดับอาเซียน ประเภทระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
นำทีมประกวดโดย ผศ.ดร.เทพิกา รอดสการ และ อ.ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดี
กับ นิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวง ดุริยภิรมย์ (Duriyabhirom)
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทอุดมศึกษา มีรายชื่อสมาชิกได้แก่

นายเดชา ไพโรจน์ นิสิตชั้นปีที่ 3
นายชัชวาล อาสาสนา นิสิตชั้นปีที่ 3
นายฐิติศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 3
นายนภน จันทร์สงวน นิสิตชั้นปีที่ 3
นางสาวนัยกานต์ กุลพงษ์วดี นิสิตชั้นปีที่ 3

———————————————

และ วงรวมมิตร (Ruammitr)
ที่คว้าชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป
มีรายชื่อสมาชิกได้แก่

นายศิริพงษ์ มนนามอญ นิสิตชั้นปีที่ 4
นายธีรวิทย์ กลิ่นจุ้ย นิสิตชั้นปีที่ 4
นายพีรพงษ์ ยิ่งยงค์ นิสิตชั้นปีที่ 4
นางสาวธัญยาภรณ์ พวกดี นิสิตชั้นปีที่ 4
นางสาววรัญพัชร์ น้ำใส นิสิตชั้นปีที่ 3
นางสาวกัญญาภัค อุ่นจิตอนุสรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 1
นางสาวสสิพงษ์ แก้วเปี้ย นิสิตชั้นปีที่ 1
———————————————

ในการประกวดบรรเลงวงดนตรีผ่านแอพพลิเคชั่น บนสมาร์ทโฟน ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเภททีม จัดประกวดโดย SEAMEO SPAFA Southeast Asian Regional Centre for Archaeology and Fine Arts