ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานาฏศิลป์ อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

//ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานาฏศิลป์ อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานาฏศิลป์ อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 2024-04-02T17:14:40+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชานาฏศิลป์ อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
#LifelongArtsLearningCommunityforSociety.
#ศิลปกรรมศาสตร์มศว #ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาFofaSWU
#FOFASWU #มศว #swu

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานาฏศิลป์ อนุสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย