ขอแสดงความยินดีกับนายพัฒนภูมิ ชอุ่มผล(คนขวาสุด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รับรางวัล New Wave Of The Year จาก The Guitar Mag Awards 2020

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล/ขอแสดงความยินดีกับนายพัฒนภูมิ ชอุ่มผล(คนขวาสุด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รับรางวัล New Wave Of The Year จาก The Guitar Mag Awards 2020
ขอแสดงความยินดีกับนายพัฒนภูมิ ชอุ่มผล(คนขวาสุด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล รับรางวัล New Wave Of The Year จาก The Guitar Mag Awards 2020 2020-03-16T16:21:57+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับนายพัฒนภูมิ ชอุ่มผล(คนขวาสุด) ศิษย์เก่าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
มือกลอง วง Taitosmith สังกัด Gene Lab
ที่ได้รับรางวัล New Wave Of The Year จาก The Guitar Mag Awards 2020
งานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติให้กับศิลปิน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนดนตรี ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี
ให้กับวงการดนตรีของเมืองไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ของปีนี้คือ 9 ไปด้วยกัน : Keep Walking Together
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มี.ค. 63 ณ Ultra-Area ชั้น 6 Show DC พระราม 9

ข่าว/ภาพ : อ.สิชฌน์เศก ย่านเดิม หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล