ขอแสดงความยินดีกับ ฟ้า – น.ส.ตรีลดา กลิ่นศรีสุข นิสิตชั้นปี 1 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวดร้องเพลงเสียงเยาวชนลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงทอง

/, ระดับปริญญาตรี/ขอแสดงความยินดีกับ ฟ้า – น.ส.ตรีลดา กลิ่นศรีสุข นิสิตชั้นปี 1 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวดร้องเพลงเสียงเยาวชนลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงทอง
ขอแสดงความยินดีกับ ฟ้า – น.ส.ตรีลดา กลิ่นศรีสุข นิสิตชั้นปี 1 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวดร้องเพลงเสียงเยาวชนลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงทอง 2018-10-16T16:51:00+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ฟ้า – น.ส.ตรีลดา กลิ่นศรีสุข นิสิตชั้นปี 1 ของสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวดร้องเพลงเสียงเยาวชนลูกทุ่งดาวรุ่งเสียงทอง เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 ณ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า จังหวัดขอนแก่น