โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ หมู่บ้านกองม่องทะและบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

/, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา/โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ หมู่บ้านกองม่องทะและบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ หมู่บ้านกองม่องทะและบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2020-12-18T11:38:37+00:00

Project Description

โครงการภาคสนามหมู่บ้านกะเหรี่ยงและหมู่บ้านมอญ ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ หมู่บ้านกองม่องทะและบ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี