ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีมสี่แผ่นดิน และ ทีมห้าพยัคฆ์หนี สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาศได้รับรางวัลระดับชาติ จากประกวดการทำสตอรีบอร์ด หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี…บริหารหนี้เป็น”

//ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีมสี่แผ่นดิน และ ทีมห้าพยัคฆ์หนี สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาศได้รับรางวัลระดับชาติ จากประกวดการทำสตอรีบอร์ด หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี…บริหารหนี้เป็น”
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีมสี่แผ่นดิน และ ทีมห้าพยัคฆ์หนี สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร ในโอกาศได้รับรางวัลระดับชาติ จากประกวดการทำสตอรีบอร์ด หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี…บริหารหนี้เป็น” 2022-11-04T14:01:15+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จากประกวดการทำสตอรีบอร์ด หัวข้อ “วัยรุ่น Gen Z ไอเดียดี…บริหารหนี้เป็น” จำนวน 2 รางวัล จากจำนวนหลายสิบทีมทั่วประเทศ
** รางวัลรองชนะเลิศ
ทีมสี่แผ่นดิน
นางสาวแทนใจ ประเศรษฐานนท์
นางสาวนันท์นภัส สมวัฒน์
นางสาวเปมิกา อัศวชินโชติ
นางสาวมณีรัตน์ สัตยาคุณ
(ชั้นปี 1 วิชาเอกออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว)
** รางวัลชมเชย
ทีม ห้าพยัคฆ์หนี
นางสาวกรกมล เตี่ยไพบูลย์
นายอานนท์ รุ่งวิไลศักดิ์
นางสาวณัฐชา วันดี
นางสาวกีรติกา กอบแก้ว
นางสาวธันยธร ขาวแก้ว
(ชั้นปี 2 วิชาเอกออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว)
ซึ่งจัดกิจกรรมโดย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส ได้มุ่งเน้นในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการเงิน รายได้ และหนี้สิน
ได้จัดประกวดการทำสตอรีบอร์ดเพื่อผลิตเป็นคลิปวิดีโอและเผยแพร่ออกสู่สื่อออนไลน์ต่างๆ ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
* ยินดีกับนิสิตศิลปกรรมศาสตร์ทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับ
#ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#ศิลปกรรมศาสตร์ มศว
#fofaSWU
#มศว