งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นิสิตเอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ วันที่ 1-14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ Gallery g23

//งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นิสิตเอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ วันที่ 1-14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ Gallery g23
งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นิสิตเอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ วันที่ 1-14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ Gallery g23 2020-08-05T09:52:48+00:00

Project Description

งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นิสิตเอกจิตรกรรม สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 1-14 สิงหาคม พ.ศ.2563
พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม เวลา 16:00 น.
ณ Gallery g23 ชั้น3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร