พานไหว้ครูคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

/, ระดับปริญญาตรี/พานไหว้ครูคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
พานไหว้ครูคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสวยงาม ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 2018-09-07T10:47:07+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์กับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงามในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

นิสิตคณะศิลปกรรมทำพานไหว้ครูนี้อย่างตั้งใจ มีความวิจิตรงดงามทุกรายละเอียด พานไหว้ครูคณะศิลปกรรมศาสตร์ในปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด “ราชินีแห่งราษฎร์ ปราชญ์แห่งศิลปาชีพ”