ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรันธร แก้วมณี (บัววี่) นิสิตเอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงในงาน Post Today Wealth Campus 2018

/, ระดับปริญญาตรี/ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรันธร แก้วมณี (บัววี่) นิสิตเอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงในงาน Post Today Wealth Campus 2018
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรันธร แก้วมณี (บัววี่) นิสิตเอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงในงาน Post Today Wealth Campus 2018 2018-10-24T16:06:38+00:00

Project Description

นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดร้องเพลงในงาน Post Today Wealth Campus 2018
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรันธร แก้วมณี (บัววี่) เอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในงาน Post Today Wealth Campus 2018 วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร