ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 การประกวดภาพวาดโครงการไวท์แคนวาสไทยแลนด์ 2020

/, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์/ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 การประกวดภาพวาดโครงการไวท์แคนวาสไทยแลนด์ 2020
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 การประกวดภาพวาดโครงการไวท์แคนวาสไทยแลนด์ 2020 2020-09-09T16:51:02+00:00

Project Description

นายณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว รหัสนิสิต 60110010242 นิสิตวิชาเอกเลือกจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ ชั้นปีที่ 4
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 การประกวดภาพวาดโครงการไวท์แคนวาสไทยแลนด์ 2020
ชื่อผลงาน flowing out subconscious
ขนาด 70×90 cm Oil on canvas