ขอแสดงความยินดีกับ “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษฐศิริ” ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยม (ชนะเลิศอันดับที่ 1) จากซีรีส์ “นิทานพันดาว 1000Stars”

//ขอแสดงความยินดีกับ “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษฐศิริ” ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยม (ชนะเลิศอันดับที่ 1) จากซีรีส์ “นิทานพันดาว 1000Stars”
ขอแสดงความยินดีกับ “เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษฐศิริ” ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยม (ชนะเลิศอันดับที่ 1) จากซีรีส์ “นิทานพันดาว 1000Stars” 2021-11-12T15:36:50+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ "เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษฐศิริ" ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกการแสดงและกำกับการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยม (ชนะเลิศอันดับที่ 1) จากซีรีส์ “นิทานพันดาว 1000Stars" 
ในงาน Siam Series Awards 2021