คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นาย Shen Xiangyang (General Manager จาก Xiamen Internation Bokk Company Limited) และทีมงาน

//คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นาย Shen Xiangyang (General Manager จาก Xiamen Internation Bokk Company Limited) และทีมงาน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นาย Shen Xiangyang (General Manager จาก Xiamen Internation Bokk Company Limited) และทีมงาน 2018-10-24T15:44:36+00:00

Project Description

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย พร้อมผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ นาย Shen Xiangyang (General Manager จาก Xiamen Internation Bokk Company Limited) และทีมงาน พร้อมด้วยคณะนักแสดงหุ่นกระบอกมรดกวัฒนธรรม ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้ามอบหนังสือวิชาการทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การเมือง ภาษา ฯลฯ จำนวน 200 เล่ม และสาธิตการแสดงหุ่นกระบอกจีนจากคณะที่มีชื่อเสียงเป็นมรดกวัฒนธรรมของประเทศจีน นอกจากนี้ได้มีการเจรจาความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิชาการระหว่างสองหน่วยงาน