ขอแสดงความยินดี นางสาวปพิชญา เอกยศสุพร(YEAN) นิสิตปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ติด TOP 9 จากรายการ Chuang Asia 2024 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจะได้ เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในชื่อวง Gen1es (จีนีส์)

//ขอแสดงความยินดี นางสาวปพิชญา เอกยศสุพร(YEAN) นิสิตปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ติด TOP 9 จากรายการ Chuang Asia 2024 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจะได้ เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในชื่อวง Gen1es (จีนีส์)
ขอแสดงความยินดี นางสาวปพิชญา เอกยศสุพร(YEAN) นิสิตปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ติด TOP 9 จากรายการ Chuang Asia 2024 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจะได้ เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในชื่อวง Gen1es (จีนีส์) 2024-04-18T13:17:03+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ YEAN – ปพิชญา เอกยศสุพร นิสิตปี 2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ติด TOP 9 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 จากรายการ Chuang Asia 2024 และจะได้ ‘เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในชื่อวง Gen1es (จีนีส์)” ในรูป YEAN คือ คนแรกแถวล่างจากซ้ายครับ และสมาชิก TOP 9 ในวงมาจากประเทศต่างๆ คือ
No.1 Qiao Yi Yu (CN)
No.2 Ruan (JP)
No.3 Pailiu (TH)
No.4 Yean (TH)
No.5 Elyn (MY)
No.6 Wang Ke (CN)
No.7 Xueyao (CN)
No.8 Didi (CN)
No.9 Emma (CN)

ขอแสดงความยินดี นางสาวปพิชญา เอกยศสุพร(YEAN) นิสิตปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ติด TOP 9 จากรายการ Chuang Asia 2024 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจะได้ เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในชื่อวง Gen1es (จีนีส์) ขอแสดงความยินดี นางสาวปพิชญา เอกยศสุพร(YEAN) นิสิตปี 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ติด TOP 9 จากรายการ Chuang Asia 2024 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 และจะได้ เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปในชื่อวง Gen1es (จีนีส์)