คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมทดลองเรียน Pre FoFa Project 2021 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

///คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมทดลองเรียน Pre FoFa Project 2021 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมทดลองเรียน
Pre FoFa Project 2021 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทาง https:/www.facebook.com/swufofa
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรม
2021-01-05T09:24:47+00:00