ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสอบข้อเขียน TCAS65-2

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสอบข้อเขียน TCAS65-2

ขอให้เตรียมตัวล่วงหน้าเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขทัน
ขอให้ผู้สมัคร เข้า Group Line ตามกลุ่มสาขาวิชาที่เลือกสอบ ตาม qr code ที่ได้แนบไว้ –> https://drive.google.com/file/d/1lQN46sBoZvvghjK-kOaGe4fRi5LZbQkp
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถได้ใน Group Line

2022-03-17T15:57:01+00:00