โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ทั้ง 2 หลักสูตร 3 วิชาเอก

2020-08-04T11:58:53+00:00